Sme na novej adrese. Viac info >>

AFD

V skratke Arc Form Drive. Ide o hlučný a pomalý typ AF pohonu, ktorý neumožňuje súčasne manuálne a automatické ostrenie.