Zľavový kód na 5 €. Viac info >>

Videorecenzia - Fotografické filtre

Fotografické filtre predstavujú veľmi užitočné príslušenstvo fotoaparátu. Používajú sa na zmenu, ovplyvňovanie alebo korekciu prichádzajúceho svetla, ktoré vstupuje do objektívu, čím menia charakter výslednej fotografie. Filtre teda umožňujú efektívne zasahovať do vzhľadu fotografie na vyššej úrovni, ako to umožňuje len bežné ovládanie fotoaparátu alebo jednoduché dodatočné úpravy. I keď digitálna fotografia v súčasnosti ponúka bohaté možnosti dodatočných úprav v počítači, akákoľvek manipulácia s obrazom predstavuje len výpočty, ale nie prácu s reálnym svetlom. Počítačové úpravy, najmä s ich narastajúcim počtom, môžu viesť k strate kvality výslednej fotografie. Navyše, mnohé druhy filtrov sú svojim charakterom nenahraditeľné a nie je možné ich nahradiť úpravami v PC.

 

Našu pestrú ponuku filtrov nájdete TU