Sme na novej adrese. Viac info >>

HRI

Optický člen s vysokým indexom lomu, vďaka ktorému je možné konštruovať kompaktné objektívy s vysokým optickým výkonom, malým skreslením a malou sférickou aberáciou.