Sme na novej adrese. Viac info >>

ML

Špeciálny optický člen pre jasný obraz z minimalizáciou odleskov pomocou ich rozptýlenia.