Zľavový kód na 5 €. Viac info >>

Paralaxa

Obraz v hľadáčiku presne nezodpovedá výslednej snímke, čo je dôsledkom umiestnenia hľadáčika mimo os objektívu. U digitálnych fotoaparátov je možné chybu paralaxy vylúčiť komponovaním záberu na LCD monitore. Paralaxa sa prejavuje najmä pri fotografovaní veľmi blízkych objektov.