Sme na novej adrese. Viac info >>

RD

Zaoblenie lamiel clony určené na vytvorenie jej kruhového otvoru.