VR

Stabilizácia obrazu, pomocou ktorej je možné pri fotografovaní z ruky použiť pomalší čas.