Získaj zľavový kód na 5 €. Viac info >>

Návody

Zrkadlovky Canon EOS

Produkt Jazyk
Stiahnuť
Canon EOS 1DC CZ
Download
Canon EOS 1Ds Mark III SK
Download
Canon EOS 1DX SK
Download
Canon EOS 1D Mark IV SK
Download
Canon EOS 5D EN
Download
Canon EOS 5D Mark II SK
Download
Canon EOS 5D Mark III SK
Download
Canon EOS 5DS SK
Download
Canon EOS 5DS R SK
Download
Canon EOS 6D SK
Download
Canon EOS 7D SK
Download
Canon EOS 7D Mark II SK
Download
Canon EOS 1D  CZ
Download
Canon EOS 1D Mark II SK
Download
Canon EOS 1Ds CZ
Download
Canon EOS 10D CZ
Download
Canon EOS 20D SK
Download
Canon EOS 70D SK
Download
Canon EOS 60D   SK
Download

 

Produkt Jazyk
Stiahnuť
Canon EOS 50D SK
Download
Canon EOS 760D SK
Download
Canon EOS 750D SK
Download
Canon EOS 700D SK
Download
Canon EOS 700D CZ
Download
Canon EOS 650D SK
Download
Canon EOS 600D SK
Download
Canon EOS 550D SK
Download
Canon EOS 500D SK
Download
Canon EOS 3000N SK
Download
Canon EOS 3000V SK
Download
Canon EOS 400D SK
Download
Canon EOS 350D SK
Download
Canon EOS 450D SK
Download
Canon EOS 100D SK
Download
Canon EOS 1000D SK
Download
Canon EOS 1100D SK
Download
Canon EOS 1200D SK
Download
Canon EOS M SK
Download

 

Produkt Jazyk
Stiahnuť
Canon EOS M3 SK
Download
Canon EOS 3 CZ
Download
Canon EOS 30 CZ
Download
Canon EOS 30D SK
Download
Canon EOS 30V SK
Download
Canon EOS 33V SK
Download
Canon EOS 300D SK
Download
Canon EOS 300X SK
Download
Canon EOS 300 SK
Download
Canon EOS 300V SK
Download

 

Kompakty Canon

Produkt Jazyk
Stiahnuť
PowerShot G1 X Mark II  SK
Download
PowerShot G1 X  SK
Download
PowerShot G3 X  SK
Download
PowerShot G5 X  SK
Download
PowerShot G7 X  SK
Download
PowerShot G11 SK
Download
PowerShot G15 SK
Download
PowerShot D10 SK
Download
PowerShot D20 SK
Download
PowerShot D30 SK
Download
PowerShot S90  SK
Download
PowerShot S95 SK
Download
PowerShot S100 SK
Download
PowerShot S110 SK
Download
PowerShot S120 SK
Download
PowerShot S200 SK
Download
PowerShot SX220 HS CZ
Download
PowerShot SX230 HS  CZ
Download
PowerShot SX400 IS  SK
Download

 

Produkt Jazyk
Stiahnuť
PowerShot SX410 IS SK
Download
PowerShot SX412 IS SK
Download
PowerShot SX500 IS SK
Download
PowerShot SX510 HS SK
Download
PowerShot SX520 HS SK
Download
PowerShot SX530 HS  SK
Download
PowerShot SX600 HS SK
Download
PowerShot SX610 HS SK
Download
PowerShot SX700 HS SK
Download
PowerShot SX710 HS SK
Download
Prima Super 150u SK
Download
Prima Super 180 SK
Download
Prima Zoom 60u SK
Download
Prima Zoom 76 SK
Download

 

Kamery Canon

Produkt Jazyk
Stiahnuť
XL H1s, XL H1a SK
Download
XL H1 CZ
Download
XF300, XF305 SK / CZ
Download
XF200, XF205 SK / CZ
Download
XF100, XF105 CZ
Download
XA20, XA25 SK
Download
XA10 SK
Download

 

Produkt Jazyk
Stiahnuť
Canon EOS C100 CZ
Download
HV 30 SK
Download
LEGRIA FS20, FS21, FS22, FS200 SK
Download
HF R26, HF R27, HF R28, HF R205 SK
Download
HF R56, HF R57, HF R506  SK
Download
LEGRIA Mini  SK
Download
LEGRIA Mini X SK
Download

 

Blesky Canon

Produkt Jazyk
Stiahnuť
Makro blesk MR-14EX II SK / CZ
Download
Makro blesk MR-14EX II CZ
Download
Speedlite Transmitter ST-E3-RT SK
Download
Speedlite 270EX II SK / CZ / HU / PL
Download
Speedlite 220EX CZ
Download
Speedlite 270EX SK
Download
Speedlite 320EX  SK / CZ / HU / PL
Download
Speedlite 430EX  CZ
Download
Speedlite 580EXII  SK
Download
Speedlite 540EZ CZ
Download

 

Produkt Jazyk
Stiahnuť
Speedlite 600EX, 600EX-RT SK / CZ / HU / PL
Download
Speedlite 90EX SK
Download
MECABLITZ 58 AF-1 C digital CZ
Download
Speedlite 430EX III, 430EX III-RT  SK
Download
Speedlite 550EX  CZ
Download

 

Vylúčenie zodpovednosti

Zmluvné podmienky pre preberanie a používanie návodov, informačných materiálov alebo súvisiacich materiálov. Stiahnutím a získaním elektronickej verzie návodu od spoločnosti Canon, informačných materiálov alebo ďalších súvisiacich materiálov („Materiál“) vyjadrujete svoj súhlas s tým, že nasledujúce zmluvné podmienky vo vzťahu k preberaniu a používaniu Materiálu sa stávajú pre vás záväznými. Ak nechcete byť týmito zmluvnými podmienkami viazaní, materiál nepreberajte a opustite túto stránku.

Materiál je chránený autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva a je vám k dispozícii iba na osobné a nekomerčné účely. Všetky ďalšie práva sú výslovne vyhradené. Kópie Materiálu by ste nemali žiadnym spôsobom zverejňovať, prenajímať, požičiavať alebo predávať (samostatne alebo s ďalšími tovarmi alebo službami) ani vykonávať úpravy Materiálu, či už v jeho tlačenej alebo elektronickej forme (ďalej len „Obmedzené úkony“) bez výslovného písomného súhlasu povereného pracovníka spoločnosti Canon, vlastníka autorských práv. V prípade, že sa budete zapájať do vykonávania alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom budete podieľať na vykonávaní Obmedzených úkonoch, či už priamo alebo nepriamo, spoločnosť Canon si vyhradzuje právo podniknúť proti vám právne kroky bez predchádzajúceho upozornenia a informovať orgány činné v trestnom konaní v súvislosti s porušením autorských práv spoločnosti Canon, jej ochrannej známky a ďalších príslušných práv duševného vlastníctva.

CANON, EOS a ďalšie známky sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Inc. registrované v Európskej únii a ďalších oblastiach a krajinách.